Ủy thác nhập khẩu ai là người nộp thuế

Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc. Tuy …